Van Gogh Huis

Uitgave: Van Gogh Huis Veenoord/Nieuw-AmsterdamDe molen een échte Van Gogh

Een èchte Van Gogh voor 5.000,- gulden.
Minutieus onderzoek van het Van Gogh Museum is in december 2009 afgerond, en nu is officieel De Molen ‘Le blute-fin’ uit 1886 als een ècht werk van mij erkend. Een rijk bezit, dat (ver na mijn dood) in 1975 werd aangekocht door de kunstverzamelaar Dirk Hannema. Momenteel is het werk het eigendom van de provincie Overijssel en Museum de Fundatie. De molen heb ik in 1886 geschilderd op de heuvel van Montmartre.

Het heeft lang geduurd voordat Dirk Hannema werd geloofd. Niemand nam hem serieus als hij beweerde dat het om een echte Van Gogh ging. Het wantrouwen werd gevoed doordat Hannema meer dan eens in opspraak raakte, onder andere met zijn miskleun met een werk van Vermeer. Dergelijk incidenten beklijven en zijn hem bij leven altijd blijven achtervolgen. Zo kocht hij in 1937 als directeur van het Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam ‘De Emmaüsgangers’ van de schilder Vermeer. Dit bleek uiteindelijk een vervalsing van Han van Meegeren. Ook heeft Hannema zijn reputatie geen goed gedaan door tijdens de Tweede Wereldoorlog nauwe betrekkingen met de Duitse bezetters te onderhouden.
Het Van Gogh Museum heeft onlangs het onderzoek dat het in opdracht van het Museum de Fundatie uitvoerde afgerond, en nu staat onomstotelijk vast dat het hier een Van Gogh betreft. Dat is geweldig nieuws voor de Fundatie, en de in 1984 overleden Hannema verdient in dit opzicht postuum eerherstel. Hij had deze keer wel het gelijk aan zijn kant. Het schilderij is nu miljoenen waard en Hannema kocht het werk in 1975 voor 5.000 gulden. En dan te bedenken dat Theo mijn ´Blauwe Wijngaard´ voor slechts 400 francs aan Anna Boch, de zus van de schilder Eugène Boch verkocht.

b. à. v.
Vincent