Van Gogh Huis

Uitgave: Van Gogh Huis Veenoord/Nieuw-AmsterdamMijn oude kamer in Nieuw-Amsterdam in Engeland op de TV.


Onlangs kwam er een Britse Tv-ploeg met 14 toeristen een bezoek brengen aan mijn oude huis te Nieuw-Amsterdam. Het huis waar ik in 1883 een aantal maanden woonde kan zich verheugen op een steeds verder toenemende belangstelling. In de media, maar ook als gedenkhuis voor belangstellenden. Stijgende bezoekersaantallen zijn het resultaat. De Britse Tv-opname werd gemaakt voor het populaire programma 'Coach Trip'. Zij bezochten die dag Nieuw-Amsterdam en maakten opnames van een 'Drawing Class'. Het thema van deze Drawing Class was 'Schilderen zoals Van Gogh'. Verder werd er een informatieve rondleiding opgenomen en in Groot-Brittannië uitgezonden. Naar het in Engeland zo populaire programma kijken ongeveer 3 miljoen kijkers per aflevering. Bent u ook nieuwsgierig naar mijn slaap- en werkkamer of wilt u zelfs even in mijn bed liggen? Het Van Gogh Huis is gedurende het zomerseizoen geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur (‘s maandags gesloten). Voor groepen kan er eventueel een afspraak gemaakt worden voor andere tijden. U wordt er door één van de gastvrouwen of -heren rondgeleid. Een bijzondere gebeurtenis. We spreken af dat we u binnenkort zien.

T.à.t.
Vincent