Van Gogh Huis

Uitgave: Van Gogh Huis Veenoord/Nieuw-Amsterdam'Het Oude Drentse landschap'Het oude Drentse landschap
Onder grote belangstelling werd 4 juni 2011 de expositie van Henk Heuvink geopend in mijn Van Gogh Huis. De dichter Mart Brok verrichtte de officiële opening met een zelf geschreven gedicht.


Het oude Drentse landschap
Voorzichtig uiterst fijn en zonder opsmuk
tekent de kunstenaar de heimwee op het doek
de petieterige kleine huisjes
haast verborgen in het vochtig veen
vertellen van een wereld ver van nu

De schuierende schaapjes en paarden voor een ploeg
alles ademt de eenvoud die de tijd toen droeg
het immer vochtig veen kromde de ruggen van de mensen

Verstilt, bijna onwerkelijk doet de schilder verslag van leven
terugblik naar een onvoorstelbare waarachtigheid
waarin werken leven was en leven werken
de lijven dienstbaar aan de spade en de boezemschop
nog dringt de zachte muffe veendamp
in het kleine landschap door

De schilder legt zijn liefde op het doek
de arme luiden in hun bedoening
een expositie van de eenvoud
laten wij bezinnen………

Mart Brok

Voor de expositie bent u van Harte welkom in mijn
Van Gogh Huis te Nieuw-Amsterdam